3. oktober 2009

TV2 Nyheter

Har du gjort noe galt? Er du i en farlig situasjon? Har du problemer med å forsvare deg? Da har du god grunn til bekymring. TV2 Nyheter vil gjøre alt som står i deres makt for å forverre din situasjon. Der er regelen, selger nyheten? Da sendes den, koste hva det koste vil for dem det rammer.

Føler du deg urettferdig behandlet av retten? Er du dømt til døden av en korrupt dommer? Ikke fortvil - dommen rettferdigjøres på TV2 nyheter. Om nødvendig ved hjelp av bestikkelser.
 

bestikke  -verb trans. bestikke ( bestikker - bestakk - bestukket) [bəˈstikə] gi goder til person med makt for å oppnå goder selv, kjøpe, smøre