6. november 2010

Struts på USA besøk

Jens Stoltenberg ønsker ikke å ta opp den amerikanske spionasjen på nordmenn i Norge under sitt USA besøk. Han stikker hodet sitt ned på sin faste plass dypt nede i sanden og viser tydelig at han er mer opptatt av å sikre seg en fremtidig jobb i FN enn å ivareta mitt og andre nordmenns personvern. For å få jobb i FN er man som kjent avhengig av å ha mektige venner.