25. desember 2010

Kloke ord fra Storberget

Fra media har vi fått vite at justisminister Knut Storberget mener terrorangrepet i Stockholm i desember var et alvorlig skremmeskudd for Norge. Av erfaring vet vi at han raskt kommer på banen med forslag til løsninger som ikke nødvendigvis er bra for privatlivet.

Han kan meget godt ha uttalt følgende som er sakset fra nettstedet www.5080.no:

"- Vi henger ikke med i utviklingen. Skal vi stoppe terrorisme i dag, må vi bli flinkere å hindre folk i å ha et privatliv, hevder Storberget.Det omstridte Datalagringsdirektivet er blant tiltakene som må innføres, ifølge Storberget.

- Fra før av vet vi hvor mye skade privatliv gjør. Privatliv er den viktigste årsaken til skilsmisser og tenåringsgraviditeter i dette landet. Samtidig taper norske bedrifter millarder hvert år på arbeidstakernes privatliv.

Ved siden av Datalagringsdirektivet mener justisministeren det er mye som kan gjøres for å forebygge privativ.

- I løpet av kort tid vil vi legge fram en tiltaksplan mot privatliv i Norge. Det er viktig å kunne gripe inn i livet før det blir privat. De senere årene mener også Storberget å kunne registrere nye, svært dystre konsekvenser av privatliv:

- Privatliv ser også ut til å føre til motstand mot Datalagringsdirektivet."

6. desember 2010

Traff spikeren på hodet

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen blir møtt med pipekonsert når hun entrer scenen for kveldens demonstrasjon utenfor Stortinget mot nedleggesler av lokalsykehus. På direkten hører vi henne kommentere hva hun syntes om å bli møtt med en pipekonsert.

”Jeg føler ikke at jeg ble møtt med noen pipekonsert…”

Det er nettopp dette som er problemet. Helseministerens og andre politikeres manglende evne til å lytte og få med seg hva som skjer.

Datalagring uten angrerett

DLD: Vi vet ennå ikke nøyaktig hva datalagringsdirektivet vil innebære. Men det er definitivt ikke bra for personvernet. Mer om dette kan du lese i en kronikk skrevet av Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet i Dagbladet i dag.

www.dagbladet.no/2010/12/06/kultur/debatt/kronikk/dld/personvern/14594699/

Den som vil ofre litt frihet for litt sikkerhet, fortjener ingen av delene.