13. februar 2010

WMS Tjenester

Her er noen tjenester som er åpent tilgjengelig;

Norge i bilder:
http://wms.geonorge.no/skwms1/wms.norgeibilder

Kartdata 2 WMS:
http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.kartdata2?request=GetCapabilities&service=wms&version=1.1.1
Tjenesten leverer topografiske kart tilpasset målestokk 1:20K til 1:25M. Kartgrunnlaget baserer seg på offisielle versjonen av N50, N250, N500 og N1000 kartdatabasene. I tillegg er fjellskygge tilgjengelig som eget lag. Tjenesten presenterer kartdataene sømløst på bakgrunn av tegnereglene fra skjermkartografispesifikasjonen til Statens kartverk.

FKB2 WMS:
http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.fkb2?request=GetCapabilities&service=wms&version=1.1.1
Tjenesten inneholder Felles KartDatabase (FKB) tilpasset visning i målestokk 1:500 til 1:12K. FKB er de mest høyoppløselige vektordataene Statens kartverk har. Informasjon om FKB. Gå til oversikt over oppdatering i hver enkelt kommune, der kolonnen tjenester inneholder dato for sist oppdatering. Tjenesten viser høyoppløselige data for alle landets kommuner, unntatt Oslo

Topografisk norgeskart 2 WMS:
http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topo2?request=GetCapabilities&service=wms&version=1.1.1
Sømløs kombinasjon av FKB2 WMS og Kartdata2 WMS tilpasset visning i målestokk 1:500 til 1:25M. Topografisk norgeskart 2 WMS er den mest komplette visningstjenesten fra Statens kartverk og anbefales som standardkart til de fleste formål.
Tjenesten viser høyoppløselige data for alle landets kommuner, unntatt Oslo

Topografisk norgeskart 2 gråtone WMS:
http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topo2.graatone?request=GetCapabilities&service=wms&version=1.1.1
Identisk med Topografisk norgeskart 2, men i gråtoner i stedet for farger. Kan brukes for å fremheve annen informasjon som tegnes oppå kartet.

Sjøkart hovedserien 2 WMS:
http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.sjo_hovedkart2?request=GetCapabilities&service=wms&version=1.1.1
Tjenesten baseres på digitale kopier av de trykte hovedkartene. Innholdet oppdateres når det produseres nye sjøkart.
Tjenesten skal ikke brukes til navigasjonsformål.

Dybdedata WMS:
http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.dybdedata?request=GetCapabilities&service=wms&version=1.1.1
Tjenesten er basert på marine primærdata som i hovedsak består kystkontur på vektorformat produsert ved Statens kartverk Sjø. Dataene har kun gjennomgått begrenset målestokktilpasning og generalisering. Dybdeinformasjonen er referert til Sjøkartnull. Kystkontur, konstruert kyst og skjær er referert til middel høyvann. Tjenesten skal ikke brukes til navigasjonsformål.

Kartbladinndeling WMS:
http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.kartblad?request=GetCapabilities&service=wms&version=1.1.1
Tjenesten inneholder Kartbladinndeling for Norge 1:50000, Sjøkart Hovedkartserien, økonomisk kartblad i koordinatsystemene NGO og UTM EUREF89 lokale sone

UTM rutenett WMS:
http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.rutenett?request=GetCapabilities&service=wms&version=1.1.1
Tjenesten inneholder UTMsone, MGRS 100km rute, 10km og 1km UTM rutelinjer. 10km og 1km rutelinjer vil alltid vises i lokal UTM sone, uavhengig av projeksjonen som benyttes. Mer informasjon om UTM systemet.

Sjøgrenser WMS:
http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.sjogrenser?request=GetCapabilities&service=wms&version=1.1.1
Tjenesten viser Norges sjøgrenser, territorier og soner til sjøs.
Grensene i havet måles med utgangspunkt i såkalte grunnlinjer. Grunnlinjene er linjer som trekkes mellom ytterpunktene langs kysten, fra en odde og ett skjær til det neste. Hovedregelen i folkeretten er at grunnlinjen trekkes langs kystens lavvannslinje. Det kan imidlertid trekkes opp rette grunnlinjer der hvor kysten består av dype innbuktninger eller en sammenhengende kjede med øyer. Grunnlinjene utgjør utgangspunktet for beregning av bredden til sjøterritoriet, (den delen av territorialfarvannet som ligger mellom grunnlinjen og territorialgrensen), og andre maritime soner. De markerer samtidig yttergrensen for den del av territorialfarvannet som benevnes som indre farvann

Administrativ inndeling WMS:
http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.abas?request=GetCapabilities&service=wms&version=1.1.1
Tjenesten inneholder administrative inndelinger som riksgrense, fylkesgrenser, kommunegrenser, territorialgrense, grunnkretser, fylkesnavn, kommunenavn og grunnkretsnummer.

Europakart WMS:
http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.europa?request=GetCapabilities&service=wms&version=1.1.1
Karttjeneste som dekker Europa. Bygger på frie data i Vmap0 serien. Tjenesten er kun ment som referansedata i de tilfellene Google Maps eller andre tilbydere ikke kan brukes. Typisk bruk av tjenesten er i situasjoner der kartklienten er satt opp til å vise andre koordinatsystemer enn mercator.
Google Maps og Bing Maps støtter kun mercator kartprojeksjon i sine API og er ikke alltid egnet for bruk langt nord, forvrengningen blir større jo lenger fra ekvator man kommer.