28. juni 2010

Facebook ødelegger opplevelsen!

Måten jeg leser nettbasert innhold på ødelegges av Facebook og andre "følgmegsosialegreier".
Jeg klikker og leser linket  innhold, og velger tilbake for å lese videre, f.eks på Aftenpostens forsiden. Da må jeg ofte vente - lenge...

Veeeenter

Det jeg venter på er sidens funksjonalitet mot blant annet Facebook. Jeg tviler på at dette er ønskelig fra avisens side.

Ventetid er det som får nettbrukeren raskest mulig vekk fra gjeldene side...

Helseministeren viser grov uforstand og resultatet er taxidød i distriktene

I Aftenposten i dag kan man lese følgende:
"På bygdene er lokale drosjer like viktige som skole og butikk. I deler av distriktene er det nå drosjekrise, sier direktør Wiggo Korsnes i Norges Taxiforbund. Han påpeker at ingen tar ansvar for drosjene, og at myndighetene ikke har pålagt helseforetakene noe slikt samfunnsansvar.

Stortingsrepresentant Bendiks Harald Arnesen (Ap) har engasjert seg på distriktsdrosjenes vegne. Han har bedt om at helseforetakenes anbudsrunder stoppes til man vet mer om konsekvensen av at mange lokale drosjer skvises ut.

Helseministeren (Anne-Grethe Strøm-Erichsen) har svart at de regionale helseforetakene arbeider aktivt med tiltak for å forbedre kvaliteten på tjenestene. Derfor ser statsråden ingen grunn til å stoppe anbudene."
 
Man bør kanskje minne ministeren om Stortingsmelding nr 10 2008/2009 om norske bedrifters samfunnsansvar.
 

1. juni 2010

Flere detaljer om aksjonen lekker ut:

Flere detaljer om aksjonen lekker ut kan man lese i Aftenposten vedrørende informasjon fra IDF. IDF er verdensmestre i PR og ingen informasjon lekker ut tilfeldig, alt er en del av en velredigert plan. Avisen går på limpinnen og blir sammen med andre medier en del av det hele...

 

...hasbarabrigaden