21. juli 2010

Granatsaken på Solstrand i Tromsdalen

Vi rydder opp etter andres kriger i Afganistan og mange andre steder, men i eget land overlater vi ansvaret til den enkelte grunneier å bære kostnadene for å rydde opp. På TV2.no kan vi lese svaret fra vårt byråkrati:

«Det er ikke våre granater. Vi er ikke erstatningsansvarlig». Departementet mener det ikke er dokumentert at staten er å anse som eier av eksplosivene, og at man derfor ikke vil dekke bryggeeierns utlegg og tap på over 7 millioner kroner.

Se også: www.tv2nyhetene.no/innenriks/krevde-at-granatbrygga-skulle-rives-nekter-aa-ta-regningen-3252318.html

1. juli 2010

Altobox må si hvem som la ut piratkopier

Høyesterett har pålagt Altibox å utlevere identiteten bak en IP-adresse. Dersom du legger ut ulovelig innhold på nett bør du alltid ha et usikret trådløst nettverk tilknyttet din IP adresse. En slik praksis vil gjøre det vanskeligere for noen å gjøre IP adressens eier / bruker ansvarlig for lovbrudd. Eier av det usikrede trådløse nettverket blir å anse som ISP, men har ikke plikt til å logge bruk, hverken i dag eller etter DLD. Det er forløpig ikke ulovelig å ha et usikret trådløst nettverk.

ISP = Internet Service Provider (Internettilbyder som Altibox).
DLD = Datalagringsdirektivet.