6. august 2010

Syv døde i togulykke i Israel

Dette er en sak hos alle nyhetsformidlere i Norge i dag.

Hvilken generell interesse har vi i å få rapportert ubetydelige trafikkulykker fra utlandet? Jeg bare spør...