29. januar 2011

Jessica nektes fast opphold i Norge

Norske myndigheter (UDI) krever at hun må ha bodd i landet i tre år. Men Jessica er bare to og et halvt år gammel.
TV2: www.tv2nyhetene.no/innenriks/jessica-nektes-fast-opphold-i-norge-3398501.html

Er UDI administrert av NAV?

15. januar 2011

Likhet for loven 2. Ulovlig opphold i Norge

Et stort flertall i folket krever at en profilert utenlandsk person som i en årrekke har oppholdt seg ulovlig i Norge skal få bli her.

Dersom dette skjer, vil da alle i samme situasjon uten samme flertall bli sendt ut?

9. januar 2011

Likhet for loven. Konger og hattemakere

Etter dommen mot Anders Talleraas Magnus og Stangeland er alle opptatt av at det er likhet for loven og at det er godt folk flest nå får se at det ikke er forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomon.

Det de ikke evner å se er at folk flest skjønner at Kongene går fri og at Hattemakerne Tallerås og Stangeland ofres. Dette har påtalemakta fått til ved å tilpasse siktelsen om grovt uaktsomt bedrageri slik at Kongene går fri på grunn av foreldelse,

Vi får håpe at mange nok protesterer på denne urimligheten og at alle får sin fortjente straff, ikke bare de som nå er dømt. Hadde dette vært vanlige folk hadde ingen gått fri dersom de hadde tilegnet seg urettmessige pensjonsutbetalinger.