30. mars 2011

DLD - DNA! Bare rot, ingen kontroll

VG Nett avslører:

Rettsmedisinsk Institutt (RMI) har brutt loven.
Loven om DNA registrering er slik at all data om personer som er sjekket ut av saker, frikjente i retten eller hvor saker er henlagt skal slettes. Det står det klart i loven. Men Rettsmedisinsk institutt har likevel tatt vare på disse dataene. Velsignelse til dette er gitt av Politidirektoratet.

Dette er et godt eksempel på at intensjonene til lovgiver ikke er noen garanti for at det er slik det blir. Noe å tenke på når DLD skal implemententeres, og ansvaret skal ligge hos private selskaper. Myndighetene klarer ikke en gang å styre seg selv.

www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php