9. mai 2011

Amerikanerne får overvåke norske borgere

Stoltenberg har fått hodet opp av sanden og gir den amerikanske ambassaden tillatelse til fortsatt overvåkning av norske borgere i Norge. For å få slutt på ulovlig overvåkning får nå amerikanerne i stedet tillatelse til dette. Det understrekes at tillatelsen kun gjelder i ambassadens nærområde uten at dette defineres nærmere. Dette innebærer at tillatelsen godt kan gjelde hele landet, da dette godt kan defineres som nærområde av amerikanerne.