5. januar 2013

Nei til mindre likestilling

 Et økt innslag av innvandrere med kvinnefiendtlige holdninger virker på feil side av vektskålen..