24. januar 2015

Ytringsfriheten står sterkt!

 Moralismen sterkere...