1. februar 2016

Intoleranse

 Det et et problem at dersom man ikke aksepteter intoleranse blir ansett som intolerant.