7. mars 2016

Forby foreldre å påtvinge barn å bære religiøse plagg eller symboler

Vi har i vårt land en masse rettigheter. I den grad vi må prioritere når en rettighet går på tvers av en annen, bør vi prioritere barns rettigheter høyt. Jeg mener detfor at det er en selvfølge å forby foreldre å pålegge sine barn å bære religiøse plagg og / eller symboler.