13. januar 2018

#MeTo

En verden styrt av følelser, sunn fornuft må vike på flere og flere områder. Fra å oppfostre en generasjon som ikke kan knytte sko, eller dra buksen opp får vi nå også en generasjon som helt mangler sunn fornuft.