18. juli 2018

Politiet henlegger det meste

 Hvilken annen etat med nødnummer kan la være å gjøre noe med en hendelse.

Tenk deg hvis akuttmottak på sykehus eller en tannlege ga beskjed om at ditt problem ikke blir prioritert pga. manglende kapasitet. Og det er da ingen annen instans som kan hjelpe deg...