16. januar 2021

Dennis Prager—‘This Is the Reichstag Fire, Relived’

 

m.theepochtimes.com/video-dennis-prager-this-is-the-reichstag-fire-relived_3657503.html

6. september 2018

I NRK blir ti høns fort til en fjær...

Ofte har NRK en meget kritisk ingress når de skal formidle en nyhet. På NRK Dagsrevyen i kveld er en sak "En går i strupen på en annen", jeg er nysgjerrig og lytter... Men, vi får ikke tatt del i dette - kun en blass kommentar fra NRK, uten innhold. Opp som en løve, ned som en …

13. august 2018

SV er bekymret for vår sikkerhet

 og har programfestet å avvæpne politiet og å melde Norge ut av Nato.

18. juli 2018

Politiet henlegger det meste

 Hvilken annen etat med nødnummer kan la være å gjøre noe med en hendelse.

Tenk deg hvis akuttmottak på sykehus eller en tannlege ga beskjed om at ditt problem ikke blir prioritert pga. manglende kapasitet. Og det er da ingen annen instans som kan hjelpe deg...

13. januar 2018

#MeTo

En verden styrt av følelser, sunn fornuft må vike på flere og flere områder. Fra å oppfostre en generasjon som ikke kan knytte sko, eller dra buksen opp får vi nå også en generasjon som helt mangler sunn fornuft. 

25. november 2017

NRK, vårt største islamofobiske media.

NRK har de senere årene ikke brukt ordene "ISLAM" eller "MUSLIM" i en negativ kontekst. 

Senest i forbindelse med nyheten om terrorangrepet i Egypt med mer enn 300 drepte, så ble ikke ordene nevnt en eneste gang. Dette til tross for at både ofre og terrorister er muslimer.

Hvorfor formidler ikke NRK de negative sidene med vår tids største trussel mot det Norge som gjør landet til verdens beste land å bo i? 

27. september 2014

FRP og idioti

 FRP i regjering ønsket å fjerne åpentbart idiotiske regler, og gjorde blant annet ståhjuling til lovlig handelsesvare. Samtidig presterer samme regjering å forby fiske av kongekrabbe fra båter under 6 meter. Dette av hensyn til krabben og fiskerens sikkerhet? På Finnmarkskysten kan man enkelte steder fiske kongekrabbe fra verandaen.

Lett å se hvor idioten er. Idioten sitter fremdeles i regjering og kalles denne gang FRP.

13. september 2014

ISIS; This is not Islam. John Kerry, CNN

 Vel, hvem bestemmer religionenes utvikling?

 

Religioner utvikler seg over tid, og det er de troende som leder an denne utviklingen. Dersom man ikke evner å innse at Isis går i en retning ledet av sin Islamske tro, vil man ikke klare å bremse opp, eller snu denne galskapen.

8. april 2014

Ulvejegere er norsk mafia

 Snakk om å rope ulv i utide.

25. januar 2012

Mer åpenhet, mer demokrati

 I en kommentar publisert på Dagbladets nettavis 25.1.2012 sier Knut Olav Amås følgende:

«Og unnskyld meg, jeg trodde dette var noe store deler av det norske samfunnet var enig om etter terroren 22. juli – mer åpenhet, mer demokrati, mer debatt»

Hvor tar han det fra?
At vår statsminister ønsker at det var slik er ikke det samme som at store deler av samfunnet ønsker det.

Men så defineres ikke «store deler». Norge er et stort land, og selv om hele store Finnmark er enig, er det relativt sett en liten andel av befolkningen.

 

 

28. desember 2011

PST har brukt intern instruks uten lovhjemmel

PST har brukt intern instruks uten lovhjemmel! 
Slik lyder en tilsynelatende kritisk overskrift i dagens Aftenposten.  Instruksen går på å registrere personer som ikke kan mistenkes for noe ulovlig. Det er uklart om Aftenposten er kritisk til at PST ikke har lovhjemmel for sitt arbeid, eller om avisen er kritiskt til at den ulovlige praksisen ikke ble benyttet til å registrere flere...

19. april 2011

PST vil straffe ''solo-terrorister''

Nei, det er ikke det de vil. De vil straffe de som "tenker" i de baner.
Hvordan defineres "skjellig grunn til mistanke"? Alle må overvåkes for å fange opp et par slike tenkere...

Jeg tror rett og slett at noen må være gale, kan vi gå tilbake til start (pre 9/11)???

9. april 2011

Provokatør fikk juling

En tilhenger av Norwegian Defence League (NDL) ble under en demonstrasjon i dag banket opp av ikkevoldelige antidemonstranter som tar avstand fra all avsky.

30. mars 2011

DLD - DNA! Bare rot, ingen kontroll

VG Nett avslører:

Rettsmedisinsk Institutt (RMI) har brutt loven.
Loven om DNA registrering er slik at all data om personer som er sjekket ut av saker, frikjente i retten eller hvor saker er henlagt skal slettes. Det står det klart i loven. Men Rettsmedisinsk institutt har likevel tatt vare på disse dataene. Velsignelse til dette er gitt av Politidirektoratet.

Dette er et godt eksempel på at intensjonene til lovgiver ikke er noen garanti for at det er slik det blir. Noe å tenke på når DLD skal implemententeres, og ansvaret skal ligge hos private selskaper. Myndighetene klarer ikke en gang å styre seg selv.

www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php

6. desember 2010

Datalagring uten angrerett

DLD: Vi vet ennå ikke nøyaktig hva datalagringsdirektivet vil innebære. Men det er definitivt ikke bra for personvernet. Mer om dette kan du lese i en kronikk skrevet av Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet i Dagbladet i dag.

www.dagbladet.no/2010/12/06/kultur/debatt/kronikk/dld/personvern/14594699/

Den som vil ofre litt frihet for litt sikkerhet, fortjener ingen av delene.

6. november 2010

Struts på USA besøk

Jens Stoltenberg ønsker ikke å ta opp den amerikanske spionasjen på nordmenn i Norge under sitt USA besøk. Han stikker hodet sitt ned på sin faste plass dypt nede i sanden og viser tydelig at han er mer opptatt av å sikre seg en fremtidig jobb i FN enn å ivareta mitt og andre nordmenns personvern. For å få jobb i FN er man som kjent avhengig av å ha mektige venner.

6. august 2010

Syv døde i togulykke i Israel

Dette er en sak hos alle nyhetsformidlere i Norge i dag.

Hvilken generell interesse har vi i å få rapportert ubetydelige trafikkulykker fra utlandet? Jeg bare spør...

21. juli 2010

Granatsaken på Solstrand i Tromsdalen

Vi rydder opp etter andres kriger i Afganistan og mange andre steder, men i eget land overlater vi ansvaret til den enkelte grunneier å bære kostnadene for å rydde opp. På TV2.no kan vi lese svaret fra vårt byråkrati:

«Det er ikke våre granater. Vi er ikke erstatningsansvarlig». Departementet mener det ikke er dokumentert at staten er å anse som eier av eksplosivene, og at man derfor ikke vil dekke bryggeeierns utlegg og tap på over 7 millioner kroner.

Se også: www.tv2nyhetene.no/innenriks/krevde-at-granatbrygga-skulle-rives-nekter-aa-ta-regningen-3252318.html

1. juli 2010

Altobox må si hvem som la ut piratkopier

Høyesterett har pålagt Altibox å utlevere identiteten bak en IP-adresse. Dersom du legger ut ulovelig innhold på nett bør du alltid ha et usikret trådløst nettverk tilknyttet din IP adresse. En slik praksis vil gjøre det vanskeligere for noen å gjøre IP adressens eier / bruker ansvarlig for lovbrudd. Eier av det usikrede trådløse nettverket blir å anse som ISP, men har ikke plikt til å logge bruk, hverken i dag eller etter DLD. Det er forløpig ikke ulovelig å ha et usikret trådløst nettverk.

ISP = Internet Service Provider (Internettilbyder som Altibox).
DLD = Datalagringsdirektivet.

28. juni 2010

Helseministeren viser grov uforstand og resultatet er taxidød i distriktene

I Aftenposten i dag kan man lese følgende:
"På bygdene er lokale drosjer like viktige som skole og butikk. I deler av distriktene er det nå drosjekrise, sier direktør Wiggo Korsnes i Norges Taxiforbund. Han påpeker at ingen tar ansvar for drosjene, og at myndighetene ikke har pålagt helseforetakene noe slikt samfunnsansvar.

Stortingsrepresentant Bendiks Harald Arnesen (Ap) har engasjert seg på distriktsdrosjenes vegne. Han har bedt om at helseforetakenes anbudsrunder stoppes til man vet mer om konsekvensen av at mange lokale drosjer skvises ut.

Helseministeren (Anne-Grethe Strøm-Erichsen) har svart at de regionale helseforetakene arbeider aktivt med tiltak for å forbedre kvaliteten på tjenestene. Derfor ser statsråden ingen grunn til å stoppe anbudene."
 
Man bør kanskje minne ministeren om Stortingsmelding nr 10 2008/2009 om norske bedrifters samfunnsansvar.
 

1. juni 2010

Flere detaljer om aksjonen lekker ut:

Flere detaljer om aksjonen lekker ut kan man lese i Aftenposten vedrørende informasjon fra IDF. IDF er verdensmestre i PR og ingen informasjon lekker ut tilfeldig, alt er en del av en velredigert plan. Avisen går på limpinnen og blir sammen med andre medier en del av det hele...

 

...hasbarabrigaden

2. januar 2010

Kjøp av svart arbeid kan gi fengsel!

Bygningsbransjen kan se frem til en kraftig oppgang, det vil bli behov for økt kapasitet i fengslene...

Heleri,
Straffelovens § 317. Den som mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling (heleri), eller som yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen (hvitvasking), straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år. Som å yte bistand regnes blant annet det å innkreve, oppbevare, skjule, transportere, sende, overføre, konvertere, avhende, pantsette eller la investere utbyttet. Likestilt med utbyttet er gjenstand, fordring eller tjeneste som trer istedenfor utbyttet.

1. august 2009

Det er tett mellom perlene i Kragerøskjærgården

En lokal avis skriver at det i Kragerøskjærgården er tett mellom perlene, at de nærmest ligger som på en snor. Avisen unnlater å nevne at de fleste perlene er i privat eie og utilgjengelig for folk flest.

Bildet over er tatt fra Krikken på Skåtøy, et område som er tigjengelig for folk flest. Det vil si de som tør trosse fylkesmannens advarsel om at all ferdsel skjer på eget ansvar. Det er uklart hva det advares mot. Utropstegnene skremmer helt sikkert vekk alle som ikke leser norsk.