13. oktober 2011

Usaklig kritikk gjør ikke Nav bedre

I følge arbeids- og velferdsdirektør JOAKIM LYSTAD arbeider NAV hardt for å bli stadig bedre. Han går hardt ut i Aftenposten 12.10.2011 og sier at usaklig kritikk gjør ikke Nav bedre.

Han har sannsynligvis helt rett, så langt er det ingenting som har gjort NAV bedre.

29. januar 2011

Jessica nektes fast opphold i Norge

Norske myndigheter (UDI) krever at hun må ha bodd i landet i tre år. Men Jessica er bare to og et halvt år gammel.
TV2: www.tv2nyhetene.no/innenriks/jessica-nektes-fast-opphold-i-norge-3398501.html

Er UDI administrert av NAV?