1. februar 2016

Intoleranse

 Det et et problem at dersom man ikke aksepteter intoleranse blir ansett som intolerant.

5. januar 2013

Nei til mindre likestilling

 Et økt innslag av innvandrere med kvinnefiendtlige holdninger virker på feil side av vektskålen..